H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

2019 Adóváltozások

Számviteli szolgáltatások

2019-es adóváltozások: ÁFA, TAO, KIVA

A 2019-es év sok változást hozott a vállalkozások életébe adózásuk tekintetében az adótörvény módosításainak következményeként. Az Országgyűlés 2018. július 20-án elfogadta a 2019. január 1-től érvényes új adótörvényt. Ezekkel a módosításokkal az adórendszer hatékonyabbá tétele kerül középpontba az utóbbi évek tapasztalatai alapján. A módosítások következményeként számos adónem megszűnt. Átalakul a szociális hozzájárulási adó kedvezményrendszere, béren kívüli juttatásként csak a SZÉP-kártya marad, a KIVA pedig kedvezőbb feltételeket teremt a vállalkozások számára. Az alábbiakban összegezzük a legjelentősebb változásokat az ÁFA, KIVA és TAO törvényt érintően.

 

Általános forgalmi adót érintő változások

 • az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárt 8 millió forintról 12 millió forintra emelték
 • az új ingatlanok értékesítése esetén 5%-os áfakulcsot lehet alkalmazni 2023. december 31-ig, ha a végleges építési engedély 2018. november 11-ig már megvolt, illetve az engedélyhez kötött építkezések esetén a bejelentés eddig az időpontig megtörtént
 • a bérelt személygépjárműveket terhelő előzetesen felszámított adó összege már csak 50%-ban vonható le, amennyiben az adózó alá tudja támasztani az 50%-nál nagyobb mértékű, üzleti célú használatot, úgy az áfa-tartalom nagyobb mértékben is levonható, de ebben az esetben útnyilvántartást kell készíteni
 • megszűnik a számla-kibocsátási kötelezettség alóli mentesség azon adóalanyok esetében, akik belföldön gazdasági céllal nem telepedtek le és természetes (nem adóalany) személyek részére nyújtanak telekommunikációs, rádiós – és audiovizuális médiaszolgáltatásokat. Ebben az esetben a számlázásra nem a teljesítési hely szerinti tagállam, hanem annak a tagállamnak a szabályai irányadók, ahol az adóalany az egyablakos rendszerbe (MOSS) regisztrált.
 • az egycélú utalványok minden egyes átruházása (ideértve az utalvány kibocsátását, azaz az első átruházást is) után áfa-fizetési kötelezettség keletkezik

 

KIVA – Kisvállalati adó szigorítása

 • 2019-től bővül a kisvállalati adóalanyiság szerinti adózásra jogosultak köre. A KIVA választhatóságának mérlegfőösszegre és bevételre vonatkozó felső értékhatára 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedett.
 • a bevételre vonatkozó értékhatár 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedik, amelynek túllépése esetén az adózó kisvállalati adóalanyisága megszűnik
 • a kisvállalati adóalanyiság megszűnik a Tao törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás vagy részesedéscsere napját megelőző napon, illetve az üzleti év mérlegfordulójának változtatása esetén a választott mérlegfordulónappal
 • az adózó a külföldről kapott (járó) osztalékjövedelemmel kapcsolatban a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett osztalékbevétel összegével csökkentheti az adóalapját

 

Társasági adót érintő módosítások

 • megjelent a csoportos társasági adóalanyiság, mely szerint két belföldi (magyarországi) cég, melyek között a szavazati arány legalább 75%-os, és mérleg-fordulónapjuk közös, kérvényezheti az állami adóhatóságtól, hogy adóalapjukat a tagok egyedi, nem negatív eredménye tegye ki
 • egy adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalanyiság tagja lehet
 • a csoportos adóalanyiság alapja a nem negatív adóalapok összege, amelyet az elhatárolt csökkenteni lehet az elhatárolt veszteséggel
 • a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire is nyújtható támogatás, így ezen a jogcímen is igénybe vehető a kedvezmény
 • az előadó-művészeti szervezetek támogatásának kedvező adózási lehetőségei megszűnnek

 

 

Születtek adminisztrációs terhek csökkentésére szánt törvény módosítások is. Ilyen például a már egyéni vállalkozókra is kiterjedő NAV által elkészített adóbevallás tervezet.  Így ebben az esetben az egyéni vállalkozók bevallási határideje február 25-ről május 20-ára tolódik ki. Mivel a NAV nem rendelkezik a tárgyévi jövedelmi adatokkal, így az egyéni vállalkozóknak az őstermelőkhöz hasonlóan mindenképpen ki kell egészíteni az előre elkészített bevallás tervezetet.

 

Amennyiben kérdése merül fel a az adóváltozásokkal kapcsolatban, keressen bennünket bizalommal.

WordPress Image Lightbox