H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

2018. évi nyugdíjprémium

A 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Mit jelent a nyugdíjprémium? Hogyan is számolandó,egyszeri juttatás, vagy állandó? Kik a jogosultak? Mindezen kérdésekre választ kapunk az alábbiakban!

 

A 2018. évi 154. számú Magyar Közlönyben kihirdetett, a nyugdíjprémium és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 183/2018. kormányrendelet tartalmazza az idei jogosultak körét, továbbá a prémium, illetve juttatás kiszámításának módját.

 

2018 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki a 2017. év legalább egy napján, valamint 2018 novemberében

 • az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
 • ideiglenes özvegyi nyugdíjban,
 • korhatár előtti ellátásban,
 • szolgálati járandóságban,
 • átmeneti bányászjáradékban,
 • táncművészeti életjáradékban,
 • rokkantsági ellátásban,
 • rehabilitációs ellátásban,
 • baleseti járadékban,
 • bányászok egészségkárosodási járadékában,
 • fogyatékossági támogatásban,
 • vakok személyi járadékában,
 • rokkantsági járadékban,
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
 • polgármesterek közszolgálati járadékában,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
 • a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ban foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
 • az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. § ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
 • a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
 • házastársi pótlékban vagy
 • házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

 

Az egyszeri juttatás megilleti azt a személyt is, aki 2018 novemberében:

 • olyan 2018. évben megállapított öregségi nyugdíjban, valamint a rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságban részesül, amely újraszámítás nélkül a korábban – 2018 előtt – megállapított és 2017 legalább egy napján folyósított korhatár előtti ellátás, rokkantsági, rehabilitációs ellátás összegében kerül továbbfolyósításra, megállapításra,
 • olyan 2018. évben megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában részesül, amely ellátás megállapítását közvetlenül megelőzően, 2017. év legalább egy napján, a juttatásra jogosító hasonló típusú ellátásban részesült.

 

Nyugdíjprémium és számítása 2018-ban

Mit jelent a nyugdíjprémium?

A jogszabály szerint (egy még 2009-ben elfogadott törvény alapján) “ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni”.

 

A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

 • a bruttó hazai termék (GDP) növekedés várható mértékének 3,5-tel csökkentett összege, de legfeljebb 4,4 százalék (0,9 szorzó)
 • a nyugdíj november havi összegének 25 százaléka, de maximum 20 ezer forint.

 

2018-ban 4,4 százalékos GDP növekedéssel számol a Nemzetgazdasági Minisztérium, amely alapján számíthatnak nyugdíjprémiumra a nyugdíjasok, annál is inkább, mert a másik feltétel, a költségvetési hiánycél is teljesülhet.

 

Számítása:

A nyugdíjprémium a 4,4%-os GDP növekedést feltételezve és 80 ezer Ft feletti öregségi nyugdíjat tekintve: (4,4-3,5) x 20.000 = 18.000 Ft

A 80 ezer forint alatti nyugdíjnál a nyugdíjprémium összege arányosan csökken. pl: (69.800 x 0,25)=17.450 Ft, vagyis (4,4-3,5) x 17.450 = 15.705 Ft

A legkisebb öregségi nyugdíjat (nyugdíjminimum) nézve a nyugdíjprémium: (4,4-3,5) x (28.500 x 0,25) = 6.412 Ft

 

A nyugdíjprémium ellentétben a nyugdíj kiegészítéssel (infláció miatt novemberben kiigazított nyugdíj) nem épül be a rendszeres nyugdíjba, így a következő évre megállapított nyugdíjemelésnek sem képezi az alapját!

Fontos, ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

Meg kell említeni, hogy amennyiben a nyugdíjprémiumra, egyszeri juttatásra jogosult személy 2018. novemberében meghal, úgy abban az esetben a prémium, illetve az egyszeri juttatás a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint – az elhunyt jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában pedig az örökös részére – külön kérelemre kerülhet kiutalásra.

 

A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, a november havi nyugdíjjal együtt folyósítja. A bankszámlával rendelkező ügyfelek részére november 12-én, a postai kifizetések pedig november 15-én kezdődnek.

 

A kormány 4,1%-os GDP-növekedéssel számol 2019-re nézve, ami meghaladja a 3,5%-ot, tehát van esély nyugdíjprémium fizetésére.

 

Hatályát veszti a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet.

 

Amennyiben kérdése merül fel a nyugdíjprémiummal kapcsolatban, keressen bennünket bátran!

WordPress Image Lightbox