H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

Civil szervezetek, közhasznúság

Civil szervezetek, közhasznúság

A következőkben a civil szervezetekről, azok közhasznúságáról lesz szó, illetve mik azok a fontos kritériumok, amiknek meg kell felelni, annak érdekében, hogy egy nonprofit civil szervezet működését megkezdhesse, illetve folytathassa.

Először is mik azok a civil szervezetek?

Magyarországon az egyesületeket, az alapítványokat és a civil társaságokat tekintjük civil szervezeteknek. Ezekben közös jellemző, hogy mindegyik nonprofit szervezet. A civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A szervezet közcélú tevékenységet és közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.2016-ban összesen 61.616 nonprofit szervezet működött Magyarország területén, melyből 20643 alapítvány és 40973 pedig társas nonprofit szervezet. Az első négy legnagyobb részaránnyal rendelkező nonprofit szervezetek tevékenységcsoportok szerint 15%-os megoszláshoz közelítő értékekkel a kultúra, sport, szabadidő-hobbi, valamint az oktatás. Ettől leszakadva 8,9%-os részaránnyal a szociális ellátással foglalkozó nonprofit szervezetek foglalnak helyet.  (KSH,2016)

Mik a működési feltételeik a civil szervezeteknek?

Azonban ebből a majdnem 62 ezer szervezetből nem mind jogosult a felajánlott adó 1 százalékának az igénybevételére.Hogy miért?

Arra a NAV minden évben megjelenő listája adja meg a választ, melyben a kedvezményből kizárt nonprofit szervezetek kerülnek. Erre a listára akkor kerülhet fel, ha székhelye nem belföldi, nem magyarországi közösséget szolgáló tevékenységet folytat, rendelkezik az adott időszakban köztartozással, illetve még akkor kerülhet erre a listára, ha pártpolitikához közvetlenül kapcsolódó tevékenységet folytat. A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, de céljainak megvalósítása érdekében kiegészítő vállalkozási tevékenységet is folytathat.

 

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele.

Mik számítanak gazdasági-vállalkozási bevételeknek, és mik nem egy civil szervezet esetében?

Alapcél szerinti tevékenység a közhasznú tevékenység, mely szerint az alapcél szerinti bevételek a következők:

 • tagdíj
 • alapítóktól kapott befizetés, rendelkezésre bocsátott vagyon
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti kiutalt része
 • közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke
 • adomány

Gazdasági-vállalkozási bevételnek minősülnek:

A civil szervezet gazdasági-vállalkozási bevételének minősül különösen a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

 

Mi történik, ha elsősorban gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat egy civil szervezet?

Ha legalább az utolsó két működési évre megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat, akkor az adóhatóság ebben az esetben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet.A törvényességi felügyeleti eljárás célja a szervezet törvényes működésének a kikényszerítése.

A törvényességi eljárást mindig a székhelynek megfelelő cégbíróság végzi, melynek joga van a céget törölni, illetve 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtani a szervezet vezető tisztségviselőjét.

 

Melyek a közhasznúság feltételei?

A közhasznú szervezeti minőséget – a társaság alapításakor vagy később – kérelemre a cégbíróság állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a nonprofit gazdasági társaság feltüntetheti.A közhasznú jogállásra előírt két mutatónak való megfelelés az adott szervezetnél a következőképpen néz ki. Ezen adatokat minden esetben a beszámolónak, valamint a közhasznúsági melléklet, melynek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.

 

 1. Megfelelő erőforrás: akkor áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
 • az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy
 • a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, vagy
 • a személyi jellegű ráfordításai – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás egynegyedét.

 

 1. Megfelelő társadalmi támogatottság: akkor mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltétel közül legalább egy teljesül:
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások nélkül számított összes bevétel 2 százalékát,
 • vagy a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 2 év átlagában,
 • vagy közhasznú tevékenységének ellátását tartósan legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti

 

Melyek a közhasznú jogállás gazdálkodásra is kiható különös szabályai?

A közhasznú civil szervezetek gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a létesítő okiratban szereplő közhasznú tevékenységre kell 100 százalékban fordítania. Minden közhasznú szervezetnek 60 napon belül saját magának kell bejelentést tennie, ha a minősítés során nem felel meg a két fentiekben felsorol mutatónak. Ez esetben minden fennálló tartozását rendeznie kell egy a felek között meghatározott időpontig, valamint a kormányhivatalnál vezetett nyilvántartásból is töröltetnie kell magát.
Amennyiben kérdése merül fel a civilszervezetekkel, közhasznúsággal kapcsolatban, keressen bennünket bátran!
WordPress Image Lightbox