H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

Egyéni vállalkozás indítása

Egyéni vállalkozó

Milyen feltételekkel, hogyan és ki is lehet egyéni vállalkozó?

Magyarország területén természetes személy üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Ki lehet egyéni vállalkozó?

 • a magyar állampolgár,
 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 • olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • bevándorolt, vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Ki NEM lehet egyéni vállalkozó?

 • aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
 • akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Egyéni vállalkozás alapítása:

Egyéni vállalkozás indításához elengedhetetlen feltétel a saját ügyfélkapu megléte. A vállalkozás indítására vonatkozó bejelentés elektronikusan vagy személyesen (okmányirodában) történik és a visszaigazolástól számítottan kezdhető meg a tevékenység.

Az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Kiváltása – elektronikus úton nem – kizárólag személyesen, okmányirodában történik (10.000.-Ft illeték ellenében). Az indítást követően több helyen is bejelentkezési kötelezettségünk keletkezik. (NAV, illetékes önkormányzat, Kereskedelmi és Iparkamara)

Működés egyéni vállalkozóként:

Egyéni vállalkozóként akár több tevékenységet is folytathatunk (engedélyhez kötött tevékenység esetén, ahhoz a megfelelő képesítéssel kell rendelkeznünk), több telephelyen vagy akár fióktelepen egyaránt. Egyéni vállalkozóként lehetőség van alkalmazottak foglalkoztatására is.

Felelősség: Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával fel.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során (szerződéskötések, bizonylatok kiállítása stb.) neve (aláírása) mellett köteles feltüntetni az „E.V.” megjelölést és a nyilvántartási számát.

Az egyéni vállalkozói működésünk során díjmentesen lehetőségünk van a tevékenység szüneteltetésére azonban ez bejelentési kötelezettséggel jár. Ezen időszak alatt fizetési kötelezettségünk nem keletkezik, viszont a költségeink sem számolhatók el.

Alapítás előtt érdemes átgondolni az alábbi kérdéseket: Szolgáltatásainkat kinek fogjuk elsősorban végezni, magánszemélyeknek vagy cégeknek? Milyen költségeink merülnek majd fel tevékenységünk során?

Ezek a kérdések nagyban befolyásolják azt, hogy érdemes e ÁFA körösnek lennünk, vagy alanyi mentességet válasszunk inkább (ami belföldre vonatkozik).

Egyéni vállalkozás adózási lehetőségei:

 1. vállalkozói szja (adóalap 9%-a) és osztalékadó (osztalékalap 15%-a)
 • törvények felvételek teljesülése esetén átalányadózás
 • Kisadózók tételes adója (KATA)

12 millió Ft /év (12 hónap) bevételi összeghatárig alanyi mentességet biztosít

Havi tételes adófizetési kötelezettség:  

 • 25.000.-Ft/ hó (mellék állásban), vagy
 • 50.000.-Ft/hó (fő állásban), vagy
 • 75.000.-Ft/hó (választható a magasabb nyugdíjalap, TB ellátás és nyugdíj alapjául szolgáló szolgálati idő érdekében)
Szüneteltetés, vagy megszüntetés esetén a bevételek éven belüli arányosítására oda kell figyelni és minden megkezdett hónapban kötelesek vagyunk megfizetni a tételes adó összegét.

IPA 3 módszere:

 • általános módszer,
 • egyszerűsített adóalap – bevétel 80%-a az adóalap,
 • tételes adózás – 2,5 millió Ft/év az adóalap, amit arányosítani kell a működés idejére eső naptári napok számával, teljes év esetén 50.000.-Ft/év (2%-os adókulcsnál), amit 2 részletben kell megfizetni (március 15-ig és szeptember 15-ig)

Iparűzési adó maximális mértéke: 2%. Több telephely, fióktelep esetén az adó megosztásra kerül az önkormányzatok között. A KATA szerint adózók esetében a fentebb leírt – kedvezőbb -módszerek közül is választhatunk.

Egyéni vállalkozóként van lehetőségünk egyéni céget létrehozni.

Egyéni vállalkozóra vonatkozó törvények: Evec tv.; Ptk., Btk.

Amennyiben kérdése merül fel az egyéni vállalkozás indításával, vagy szeretne vállalkozást indítani, lépjen kapcsolatba velünk!

WordPress Image Lightbox