H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

Online számla?! - Kötelező adatszolgáltatás 2018.07.01-től!

Online számla?! – Kötelező adatszolgáltatás 2018.07.01-től!

2018. július 1-jétől jelentősen megváltozik a kibocsátott és befogadott számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás /összesítő jelentés.

Minden belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra kiterjed, ennek megfelelően az áfaregisztráltaknak is kell adatszolgáltatást teljesíteniük, függetlenül a számla létrehozásának földrajzi helyétől. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint.

Az eddigi 1 millió forintos adóértékhatár lecsökken 100.000.- Ft-ra.

Nagyon fontos, hogy a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás kötelezettje a számla kibocsátásra kötelezett (vagyis a termékértékesítő, szolgáltatás-nyújtó) adóalany akkor is, ha a számla kibocsátását – megbízása alapján és képviseletében – az általa választott meghatalmazott teljesíti.

Mi a teendőnk, mint számlakibocsátó?

A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a számlának /vagy a számlával egy tekintet alá eső okiratnak/ az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed.

 

Az adatszolgáltatás elválik az eddigi bevallástól, és kétféleképpen teljesíthető:

  • a NAV adatszolgáltatásnak megfelelő számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal! XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a NAV-nak
  • kézi számla tömbből történő számlázás esetén az adatszolgáltatást adóértékhatár függően a NAV online felületén kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy a számla, /vagy a számlával egy tekintet alá eső okirat/ adatait webes felületen kell rögzíteni.

Adóértékhatár – számla adat feltöltésének teljesítési határideje:

  • áfa mértéke 100.000 forint – 499.000 forint 5 /öt/naptári nap! áll rendelkezésünkre a számla feltöltésére
  • áfa mértéke 500.000 forint és afelett- a számlakibocsátás utáni napon!
A NAV Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja. A regisztráció kötelező, függetlenül attól, hogy hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki.

 

Regisztráció – technika felhasználó, technikai kulcs?!

Annak érdekében, hogy számlázó program használata esetén 2018. július 1-re az adatszolgáltató számlázó programja emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a számlák adatait, legalább egy technikai felhasználót, a hozzá kapcsolódó technikai kulcsokkal együtt létre kell hozni, majd ezeket az adatokat a számlázó programnak alkalmaznia kell az Online Számla rendszerrel való kommunikáció során. Ezt a NAV online számla felületén lehet elvégezni: https://onlineszamla.nav.gov.hu/.

Regisztráció feltételeiről és annak menetéről is itt tájékozódhat.

Mi a teendőnk számlabefogadóként?

A tételes adatszolgáltatás változatlanul az áfa-bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő, az adóértékhatár itt is 100 000 forintra csökken, a szolgáltatandó adatok köre ugyanakkor nem változik.

Újdonság, hogy a számunkra kibocsátott számlák adatait a NAV rendszeréből lekérdezhetjük.

Mekkora bírságra számíthatok, ha mulasztást követek el?

Jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.   Az adatszolgáltatási kötelezettségének nem teljesítése (illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése) miatt az Art. – 2018. július 1-jén hatályba lépő – 229. §-a alapján a magánszemély adózó – a mulasztással érintett – számlánkként 200 ezer forint, más adózó – a mulasztással érintett – számlánkként 500 ezer forintos mulasztási bírsággal sújtható.

Számlázóprogramokra vonatkozó követelmények, információk:

A számlázóprogramok online bekötése esetén követelmény, hogy a programnak biztosítania kell a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz. Ez automatikusan történik, emberi beavatkozás nélkül. A meglévő, de adatszolgáltatásra nem alkalmas program használata mindaddig lehetséges amíg az adóalanynak nem kell teljesítenie adatszolgáltatást, vagyis nem kerül kiállításra 100.000 forintot elérő áfa tartalmú számla. A NAV ebben az esetben nem szankcionál. Az ilyen programot használó adóalanynak is online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége keletkezik az első olyan számla kiállításakor, amelyben egy másik belföldi adóalanyra legalább 100 000 forint adót hárít át. Mulasztási bírsággal járhat, ha ezt a kötelezettséget valaki nem vagy nem megfelelően teljesíti. A számlázóprogramok adatexport funkciója továbbra is kötelező elem.
A számlázó programnak a kiállított számlát kell továbbítania a NAV-hoz. Főszabály szerint az adatszolgáltatást a kiállításkor azonnal teljesíteni kell. A számla abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla adatait lezárja. Az adatszolgáltatásnak (főszabály szerint) abban az időpontban kell teljesülnie, amely időponttól kezdődően – a számlázó program rendeltetésszerű használata esetén – az adott sorszámú számla egyetlen adata sem írható felül, adattartalmának módosítására már csak egy új számlasorszámon kibocsátott számlával egy tekintet alá eső okirattal (módosító, sztornó számlával) van lehetőség. / A számlán nem kell és nem is lehet feltüntetni, hogy bekerült az online adatszolgáltatásba, célszerű az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló, NAV által küldött válaszüzenetet megőrizni. /

A számlázó programot használó adóalany nem mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól például olyan indokkal, hogy az általa használt program külföldi fejlesztésű.

Mi történik a kézi számlázással, a kézi számlatömbökkel?

2018. július 1-jétől adatszolgáltatás teljesítendő minden olyan belföldi adóalany számára kibocsátott számláról, amelyben 100 000 forint vagy annál nagyobb összegű áthárított adó van, függetlenül attól, hogy a számla előállítása hogyan történik. A fent elmondottak lesznek érvényesek.

PTGSZLAH – megmarad?!

A PTGSZLAH nyomtatványon a nem adóalany részére nyugta helyett kibocsátott számlák adatai szerepeltetendők. Az online számlaadat-szolgáltatás a legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számlák adatairól teljesítendő. A kétféle adatszolgáltatás egymás mellett való működésének nincs akadálya, a PTGSZLAH megszűnése nem várható, olvashatjuk a NAV tájékoztatásában.

Bővebb információ a NAV onlineszámla oldalán található: https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla

WordPress Image Lightbox