H - Cs:08:00-17:00 P:08:00-14:30
+361/780-4383
+361/786-8351
+ 3670/634-2603

Őstermelők, családi gazdaságok

Őstermelők, családi gazdálkodók, kistermelők – most indítana mezőgazdasági vállalkozást, segítünk!

Őstermelők, családi gazdálkodók, kistermelők fogalmi meghatározása, adózási és járulékfizetési kötelezettségek

Nem új keletű az a törvény, ami ezeket szabályozza, bonyolultsága miatt mégis úgy érzem, hasznos lehet röviden néhány fogalmat újra áttekinteni.

Például: ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek, ki minősül mezőgazdasági kistermelőnek, milyen összeghatárok vannak, kell-e áfát fizetniük, és egyáltalán hogyan adóznak, kell-e és mi után járulékot fizetniük? Kit nevezünk családi gazdálkodónak?

Lássuk!

Mezőgazdasági őstermelőnek minősül:

  • Az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában, az az 1995. évi 117-es törvény (továbbiakban szja törvény) 6-os számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (őstermelő tevékenységet) folytat. Ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély és őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. /pl.: élő állat, erdőgazdálkodás, tejtermékek, stb./
  • Családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély
  • Családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag

Tehát a felsorolt három típusú magánszemély minősül mezőgazdasági őstermelőnek.

 

Őstermelői igazolvány:

Az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas hitelesített, kormányrendelet által előírt adattartalommal, az ott meghatározott eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány. A kiállított őstermelői igazolvány 5 évig érvényes, de tartozik hozzá egy betétlap – amelyben a bevételeket kell vezetni –és ez a betétlap 3 évre érvényes. De azt is tudni kell, hogy a betétlapot évente érvényesíteni kell.

Ezt a feladatot a helyileg illetékes falugazdászok látják el.

 

Közös őstermelői igazolvány:

A magánszemély az őstermelői igazolvány kiváltásához tett nyilatkozatát kiegészítheti a közös háztartásban elő családtagjaival tett együttes nyilatkozattal, amely szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánják folytatni.

Ha a magánszemélyek közös őstermelői igazolvány alapján folytatják a tevékenységüket és költségeiket tételesen számolják el, úgy e tevékenységből elért bevételeiket és költségeiket létszámarányosan meg kell osztani.

Közös őstermelői tevékenység folytatása esetén elég egy nyilvántartást vezetni a bevételekről és költségekről, ugyanakkor az adókötelezettségnek külön-külön kell eleget tenni, ez akkor lehetséges, ha a tagok azonos adózási módot választottak.

Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni, a termelési eszközei, a termelés szervezése, és a termelés eredményének felhasználása felett.

 

Mezőgazdasági kistermelőnek:

Az az őstermelő tekinthető, akinek az adóévben – jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett – őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem több, mint 8 millió forint. (szja tv 3§ 19.)

De kivételes esetekben vannak alacsonyabb értékhatárok is. Például virágok, dísznövények előállításánál az éves árbevétel nem haladhatja meg a 250 ezer forintot. A szőlő, szőlőmust, szőlőbor, értékesítéséből származó éves bevétel a 7 millió forintot nem haladhatja meg.

Amennyiben meghaladja, már nem számít őstermelői tevékenység bevételének, e bevételre az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat lehet alkalmazni.

A 8 millió forintos értékhatár nem tévesztendő össze az áfa alanyiság szintén 8 millió forint értékhatárával. Ugyanis ha az őstermelői tevékenység – amennyiben általános forgalmi adó alanyiságot eredményez – kizárólag adószám birtokában gyakorolható.

 

Jövedelem meghatározásának módjai:

  • Lehetőség van a 10%-os költséghányad választására
  • Lehet választani a tételes adózást
  • Választható a jövedelem átalányban történő megállapítása, amire csak a mezőgazdasági kistermelők (A mezőgazdasági kistermelő meghatározására korábban már utalás történt)

Mezőgazdasági őstermelő is biztosítottnak számít, ezért saját járulékait a *58-as számú nyomtatványon kell bevallania, és megfizetnie. Kezdő évben a mindenkor érvényes minimálbér összege után (jelenleg 2017-ben 127.500 forint) a továbbiakban, az árbevétele a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg a 8 millió forintot akkor a havi járulékalap megállapításánál a tárgyévet megelőző évi bevétel 20%-ának egy tizenketted részét kell figyelembe venni.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő elektronikus úton, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (T1041) jelenti be saját biztosításával kapcsolatban a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szüneteltetésének időtartamát.

Amennyiben részletesebben érdeklődik a téma iránt, vagy érintett benne és kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

Benczéné Marika

Kiemelt pénzügyi munkatárs

Economic Solutions

WordPress Image Lightbox